Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2014

tymoteusz-mozart
3949 56b7
Reposted fromkkw kkw viasucznik sucznik

September 01 2014

tymoteusz-mozart
4519 5151 500
Reposted fromkoprobo koprobo viasucznik sucznik
tymoteusz-mozart
1520 98cd
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viasucznik sucznik
tymoteusz-mozart
5575 6c4a 500
:')))
Reposted byAgnikmy-anxieties
tymoteusz-mozart
8594 3529
Reposted fromtfu tfu viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

August 22 2014

I think I am too sarcastic to believe in myself.
— Friedrich Nietzsche
8182 dbc8
Reposted fromborderme borderme viamvtevrrr mvtevrrr
tymoteusz-mozart

JEDNA LINIJKA PRZECIW TOBIE


poczuj ten lodowaty żużel wewnątrz; ode mnie dla ciebie
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viamvtevrrr mvtevrrr
0387 d63a 500
Reposted from009 009 viamvtevrrr mvtevrrr
0666 df2f 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamvtevrrr mvtevrrr
5898 09fc
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamvtevrrr mvtevrrr
tymoteusz-mozart
tymoteusz-mozart
tymoteusz-mozart
3757 234d

August 08 2014

tymoteusz-mozart
8178 05a6
Reposted fromcleanout cleanout viaeazyi eazyi
tymoteusz-mozart
0238 68ba
Reposted fromnenya nenya viaeazyi eazyi
tymoteusz-mozart
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaeazyi eazyi
tymoteusz-mozart
4883 ee25
Reposted frommiktoria miktoria viaeazyi eazyi
tymoteusz-mozart
Przed Tesco podszedł i zapytał, czy nie mam 10gr, bo na chleb zbiera. Wyglądał schludnie, nie zalatywało od niego alkoholem więc dostał 2 zł. Po chwili stał przed sklepem z bochenkiem chleba i jadł go tak, jakby to było najpyszniejsze jedzenie na świecie. Wziąłem go do sklepu i pozwoliłem zrobić zakupy. Oto co wybrał, przy czym jajka, kiełbasę i masło dołożyłem mu do koszyka ja, bo on wybierał chleb ten a nie tamten, bo ten 12gr tańszy, przy każdym produkcie przy okazji pytając, czy na pewno może. Czy czuję się lepiej? Nie, przez kilkanaście minut nie mogłem się pozbierać i ryczałem siedząc w aucie. Nie o taką Polskę mój ojciec walczył i jakoś pomimo upływu lat nie potrafię się z pewnymi rzeczami pogodzić. Ale wiecie co jest najgorsze? Miny ludzi stojących za nami w kolejce do kasy w momencie, gdy się już zorientowali co się dzieje. Zupełnie takie, jakbym co najmniej im z portfela pieniądze wyjmował... Głodnego trzeba nakarmić - wyryjcie to sobie we łbach, szczególnie, że mówi to Wam ateista...
Reposted fromaskman askman viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl